YGS ve LYS Coğrafya Konusu Özeti Ders Notları İndir

YGS ve LYS Coğrafya Konusu Özeti Ders Notları İndirebilirsiniz. Coğrafya dersi için bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar buyrun..

http://img171.imageshack.us/img171/7775/18012011155327ysopth.jpg

1. DOGAL SSTEMLER:

Dünyamız, haritalar ve yer seklerinin olusumu ve özellikleri gibi konuları

incelemektedir. Kendi içerisinde bes bölüme ayrılmaktadır.

a) Kartografya: Yerin sekli ve boyutları, hareketleri ve yer sekillerinin dagılısı gibi

konuları incelemektedir.

b) Klimatoloji: klim sartlarının olusmasında etkili olan süreçleri ve iklim tiplerine ait

özellikleri inceler.

c) Jeomorfoloji: yer kabugunun sekillenmesinde etkili olan süreçleri inceler. ç ve dıs

kuvvetlerin etkisi neler oldugunu inceler.

d) Hidrografya: Yeryüzünde ve yer altında bulunan suları ve dolasımını inceler.

e) Biyocografya: Bitki ve havyaların yeryüzündeki dagılısı ve bu dagılısta etkili olan

süreçleri inceler. Kendi içerisinde iki bölüme ayrılır .

I. Zooloji:Hayvanları inceleyen bilim dalı

II. Botanik: bitkileri inceleyen bilim dalı

2. BESER SSTEMLER:

Nüfus ve yerlesme gibi konuları incelemektedir. Dünya üzerinde nüfusun dagılımı ve

bu dagılımda etkili olan süreçleri inceler.

3. MEKANSAL SENTEZ:

Sınırları belirlenmis alanlarda cografi olayları incelemektedir. Örnegin Türkiye’de.

4. KÜRESEL ORTAM : Dünya üzerindeki bölge kavramı ve bölgelerin genel özellikleri

incelenir. Ülkeler ve kıtalar bu grupta yer alır

5. ÇEVRESEL ORTAM : nsan ile çevre arasındaki olaylar incelenmektedir. nsanın

çevreye verdigi zararlar incelenir.

COGRAFYA

Dogal

Sistemler

Beseri

Sistemler

Mekansal

Sentez

Çevre ve

Toplum

Küresel

Ortam

Kartografya

Klimatoloji

Jeomorfoloji

Hidrografya

Biyo -

cografya

Zooloji

Botanik

COGRAFYANIN D_GER B_L_M DALLARI _LE OLAN _L_SK_S_

1. FZK: yerçekimi merkezkaç kuvveti , hareket, güç ve enerji gibi konularda

cografya yardımcı olur

2. KMYA: Su , çözünme, çökelme, karstik sekillerin olusumu gibi konularda cografya

yardımcı olur

3. BYOLOJ: Bitki ve havyalara ait özellikleri gibi konularda cografya yardımcı olur

4. MATEMATK : Dünyanın sekli ve boyutları , yerel saat hesaplamaları gibi konularda

cografya yardımcı olur

5. TARH: Geçmis dönemlere ait cografi olayların orta çıkarılmasında cografya

yardımcı olur

6. ASTRONOM : Dünyanın geçmisi , günes sistemi , ay , günes ve gezegenler gibi

konularda cografya yardımcı olur

7. JEOLOJ : yerkabugunu yapısı ve olusumu gibi konularda cografya yardımcı olur

8. METEOROLOJ : klim sartlarını olusturan verilerin toplanmasında cografya

yardımcı olur

9. TÜRKÇE VE EDEBYAT : Dogaya ait betimleme yapılmasında siir gibi konularda

cografya yardımcı olur

10. EKONOM : Geçim kaynaklarının belirlenmesinde malların üretilmesi , dagıtılması

ve pazarlanması gibi konu cografya yardımcı olu

11. STATSTK : Bir yere ait çesitli cografi verilerin toplanmasında ve bu verilerin

sayılarla ifade edilmesinde cografya yardımcı olur

12. SOSYOLOJ : Toplum hayatında meydana gelen degisimler ve yerlesme gibi

konularda cografya yardımcı olur

13. JEOFZK : Yerküre’deki maden, mineral, petrol, dogal gaz, su ya da insaatlar için

zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanması gibi konularda cografyaya

yardımcı olur

14. PETROGRAF : kayaçları tanınması, tanımlanması ve kümelendirmesi gibi

konularda cografya yardımcı olur

15. Pedoloji : toprakların yapısı, olusumu, dagılısı ve topraktaki fiziksel, kimyasal ve

biyolojik olaylar ile bunların ortaya çıkardıgı sonuçları inceleyerek cografya ya

yardımcı olmaktadır

16. HDROLOJ : Su bilim ise suyun dünyadaki dagılımını ve özelliklerini inceleyerek

cografyaya yardımcı olur

17. JEODEZ : yerkürenin seklini tespit ve yeryüzünü ölçme islemlerini inceleyerek

cografya yardımcı olur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !